O značce DeltaPlus

NABÍDKA NEJLEPŠÍCH ŘEŠENÍ OOPP ZA NEJLEPŠÍ CENU

Výrobce Delta Plus nabízí řešení OOPP v rozsahu od standardní až po prémiovou technickou úroveň, což umožňuje dokonalé přizpůsobení podmínkám daného pracoviště.

Cílem a motivací společnosti Delta Plus je chránit pracovníky nejrůznějších profesí při práci. Abychom toho mohli dosáhnout, vynakládají pracovníci společnosti Delta Plus již více než 40 let svůj um, své znalosti, představivost, schopnost adaptace i objevitelského ducha.


KVALITA DÍKY VLASTNÍ VÝROBĚ NEBO VÝROBĚ V PŘÍSNĚ KONTROLOVANÝCH PARTNERSKÝCH ZÁVODECH

Výrobce Delta Plus garantuje, že úroveň a kvalita výroby veškerých jeho produktů ve vlastních i v partnerských závodech splňuje následující požadavky:
• Společné výrobní předpisy
• Parametry a podmínky definované v technických specifikacích
• Řada předepsaných zkoušek v průběhu i při dokončení výroby (naše interní laboratoře disponují
arzenálem téměř 200 zkušebních strojů a zařízení)


Všechny výrobní závody pracují v souladu s požadavky pro systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001.

Všechny naše příslušné závody splňují certifikaci podle modulu D2 evropského nařízení 2016/425 (OOPP kategorie III - proti smrtelným rizikům nebo rizikům úrazů s trvalými následky).